Verwerking van persoonsgegevens

Op 24 mei 2016 trad in de Europese Unie een nieuwe verordening ter bescherming van de privacy van burgers in werking. Ze staat bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door deze verordening gelden nu dezelfde regels in de hele EU.

De RVA en de FOD-Sociale Zekerheid hechten bijzonder veel belang aan je privacy en aan de veiligheid van de gegevens die je ons verstrekt.

Meer informatie vind je  in de verklaringen over de persoonsgegevens voor onze verschillende doelgroepen:

Amateurkunstenvergoeding

Website van de RSZ 

Kunstwerkattest

Website van de FOD Sociale Zekerheid 

De website Working in the Arts gebruikt Google Search Console om te kijken hoe vaak gebruikers naar de site doorklikken. Dat helpt ons om de pagina’s te verbeteren en je beter van dienst te zijn. Google Search Console plaatst geen cookies.