Vragen over de voorwaarden

Elk natuurlijk of rechtspersoon mag opdractgever zijn en beroep doen op een kunstenaar in het stelsel van de amateurkunstenvergoeding.

Iedereen die prestaties van artistieke aard levert voor een opdrachtgever, voor een vergoeding van maximaal 77,22 euro. Je prestaties moeten beperkt zijn tot maximaal 30 dagen per jaar (alle opdrachtgevers samengeteld), en tot maximaal 7 opeenvolgende dagen bij eenzelfde opdrachtgever.

De lijst van artistieke activiteiten wordt bepaald door de Kunstwerkcommissie in het kadaster van activiteiten. Een artistieke activiteit is de creatie of uitvoering van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, muziek, literatuur, amusement, theater, choreografie en stripverhaal.

De activiteiten die als artistiek-technisch of artistiek-ondersteunend worden beschouwd, zijn uitgesloten van het stelsel van de amateurkunstenvergoeding.

Nee. Een kunstenaar hoeft geen aanvraag in te dienen bij de Kunstwerkcommissie om artistieke prestaties te mogen leveren in het nieuwe stelsel van de amateurkunstenvergoeding. Een kunstwerkattest is niet nodig. De kunstenaar moet zich alleen registreren in de onlinedienst.

Een buitenlands kunstenaar kan een amateurkunstenvergoeding genieten als hij in het bezit is van een identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). Het is immers op basis van dit INSZ-nummer van de kunstenaar dat de aangifte uitgevoerd moet worden.

Nee, de amateurkunstenvergoeding is enkel van toepassing op artistieke prestaties die in België geleverd worden.

Ja, er is geen minimumleeftijd. Voor kinderen jonger dan 15 jaar of voor minderjarigen die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht, moet je wel een afwijking op het verbod op kinderarbeid krijgen van de FOD WASO.

Meer informatie vind je op de pagina Reglementering op de kinderarbeid op de site van de FOD WASO.

Nee. Volgens de huidige criteria hoef je voor prestaties in het stelsel van amateurkunstenvergoeding geen arbeidsovereenkomst af te sluiten.